top of page

Artshop & Designstudio

LITT OM MEG SELV 

Jeg heter Ann-Heidi Andersen, er født i Bodø og er utdannet grafisk designer/illustratør fra SHKS - Kunsthøgskolen i Oslo. Jeg har også utdanning innen billedkunst og webdesign. Jeg har jobbet som designer/illustratør, først i Basta Design og Illustrasjon i Oslo, senere som grafisk journalist i NTB og Norsk Grafikkbyrå som opprinnelig var en underavdeling i NTB som jeg gikk inn i på eiersiden.

 

Etter at jeg flyttet tilbake til Bodø har jeg tatt lærerutdanning og undervist i ulike fag, fortrinnsvis mediefag og kunst og designfag. Jeg er i dag eier av firmaet Absolut Design. Det unike, ekte norske er et viktig uttrykk i mine bilder. Gamle forlatte hus fra landsdelen er unike kulturbærere og utgjør en stor del av grunnlaget i billedproduksjonen

Mæ_theo-og-bilda_web_ny1.jpg

LITT OM BEDRIFTEN

PhotosUpNorth is a designfirm which design posters  photocards, greetingcards, and calendars. The motifs are based on our own  photos from different places  in northern Norway.  PhotosUpNorth is established in Bodø, Norway by  Ann-Heidi Andersen (graphic designer and illustrator) and Britt T. Johansen (photographer).

 

A common starting point and business idea, is the local northern norwegian community and culture.  The pleasure of sharing brief moments with others is the motivation behind the various graphic products.. 

 

bottom of page